Skilsmässoadvokat Östersund

Skilsmässoadvokat Östersund

När par i Östersund står inför den svåra processen att avsluta sitt äktenskap, är det viktigt att de har tillgång till pålitlig och kunnig juridisk rådgivning. Skilsmässoadvokater i Östersund erbjuder expertis och stöd genom hela skilsmässoprocessen, från de första stegen till det slutliga avtalet.

Varför Anlita en Skilsmässoadvokat?

Att navigera i skilsmässans komplexa vatten kan vara utmanande. De hanterar inte bara juridiska dokument och förfaranden, utan också sina klienters emotionella och ekonomiska välbefinnande. Genom att anlita en skilsmässoadvokat kan individer säkerställa att deras rättigheter skyddas och att de får den bästa möjliga utfallet i sin skilsmässa.

Juridisk Expertis och Rådgivning

Skilsmässoadvokater i Östersund är välutbildade i svensk familjerätt och kan ge sina klienter den information och vägledning de behöver för att fatta välgrundade beslut. De förklarar lagar och regler på ett sätt som är lätt att förstå, även för en 15-åring.

Personlig Uppmärksamhet

Varje skilsmässa är unik, och en skilsmässoadvokat ger varje fall den personliga uppmärksamhet det förtjänar. De tar sig tid att förstå sina klienters specifika situationer och mål, och arbetar outtröttligt för att uppnå dem.

Förhandling och Medling

Många skilsmässor kan lösas utanför domstolen genom förhandling och medling. Skilsmässoadvokater i Östersund är skickliga förhandlare som strävar efter att nå rättvisa och balanserade överenskommelser för sina klienter.

Ekonomisk Analys

En viktig del av skilsmässoprocessen är att säkerställa en rättvis fördelning av tillgångar och skulder. Skilsmässoadvokater utför en noggrann ekonomisk analys för att skydda sina klienters ekonomiska intressen.

Advokatfirman Libre är en advokatbyrå främst inriktad på humanjuridik. De har flera års erfarenhet av att företräda sina klienter inom områden såsom brottmål, tvistemål, familjerätt, migrationsrätt, socialrätt, hyra, arv och bodelning1. Deras engagerade team av advokater arbetar för att klienterna ska uppnå de bästa möjliga resultaten.

Här är några av de advokater som utgör Advokatfirman Libre:

 1. Advokat Fredrik Karlsson Rolandsson:
  • Verksamhetsområden: Försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i familjemål och vårdnadstvister, LVU-ärenden samt offentligt biträde i asylärenden.
  • Bakgrund: Delägare och medgrundare av Advokatfirman Libre sedan 2021. Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2014.
  • Kontaktuppgifter: Tel: 0763-92 17 36, E-post: rolandsson@libreadvokat.se
 2. Advokat Natalie Kojadinovic:
  • Verksamhetsområden: Försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i asylärenden, LVU-ärenden samt ombud i familjemål.
  • Bakgrund: Delägare och medgrundare av Advokatfirman Libre sedan 2021. Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2015.
  • Kontaktuppgifter: Tel: 072-166 90 25, E-post: kojadinovic@libreadvokat.se
 3. Advokat Jens Erixon:
  • Verksamhetsområden: Försvararuppdrag, uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i familjemål och vårdnadstvister, offentligt biträde i LVU, LVM, LPT-mål samt migrationsrättsliga ärenden.
  • Bakgrund: Delägare och medgrundare av Advokatfirman Libre sedan 2021. Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2017.
  • Kontaktuppgifter: Tel: 073 508 01 76, E-post: erixon@libreadvokat.se
 4. Advokat Oscar Rådberg:
  • Verksamhetsområde: Oscar är verksam som försvarsadvokat, målsägandebiträde, samt offentligt och privat ombud. Han biträder både privatpersoner och företag inom olika rättsområden.
  • Bakgrund: Delägare och medgrundare av Advokatfirman Libre sedan 2021. Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 2020.
  • Kontaktuppgifter: Tel: 072-452 21 52, E-post: radberg@libreadvokat.se

Advokatfirman Libre erbjuder kostnadsfri rådgivning första gången du kontaktar dem. De strävar alltid efter att sätta klientens bästa i främsta rummet och hjälpa till med juridisk hjälp inom humanjuridik12. Varmt välkomna att kontakta dem om ni är i behov av juridisk rådgivning!